Home
Trauma Psychology Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Måbødalprosjektet

Langtids reaksjoner og mestring etter traume.

Måbødalen 15. august 1988
Måbødalen 15. august 1988
Photo:
Svensk Havarikommisjon

Main content

Etter Måbødalen: Barns og foreldres reaksjoner etter en skolebussulykke i Norge. Longitudinell undersøkelse av senvirkninger etter trauma. Data innsamlet 1, 3, 5, 10 og 20 år (2008) etter ulykken.

Publikasjoner om prosjektet