Home
Trauma Psychology Research Group

Master's theses (Psychology)

Main content

Several master's projects at the Faculty of Psychology are within the research field of Trauma Psychology, and are thus tutored by members of the research group.

This is an overview of master's theses, both completed and in progress, on Trauma Psychology.

2012

Per Martin Hvam-Malmedal og Heriette Reigstad 

Associations Between Childhood Trauma, Childhood Sexual Abuse, and Adult Psychological Symptomatology

Tutor: Associate Professor Dagfinn Winje

 

Maren Sjøøsten og Karina Lunde  

Intrusion and Rumination in Posttraumatic Stress: The Role of Dual Processing Theory

Tutor: Associate Professor Dagfinn Winje

 

2011

Linn Ester Andersen and Ragnhild Troøien

The Prevalence of Childhood Maltreatment and PTSD in an Inpatient Sample of Substance Abusers

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord

2010

Ingrid Lovise Nordfonn

EMDR-behandling av påtrengjande minner ved PTSD

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord

 

Hanna Lervik and Lisbeth H. Pedersen

Å gi mening til traumer

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord

 

Cecilie Bjørge

Ubevisst skyld i kontroll-mestringsteori

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord 

 

Stine Svangtun and Solveig Lokna

Posttraumatiske reaksjoner blant innsatte

Tutors: Post doc Anita Lill Hansen og Associate Professor Dagfinn Winje

 

Solvei Harila Skjold

Traumer og tilknytning hos unge i fosterhjem

Tutor: Associate Professor Dagfinn Winje

 

Marianne Vatne

Riskofaktorer for utvikling av PTSD

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord 

 

Elisabeth Andreassen

Tentativ tittel: Posttraumatisk stress i risikogrupper

Tutor: Associate Professor Dagfinn Winje

2009

Tonje Berge and Mona Hårklau

Barn som lever med vold i familien - Nevrobiologiske konsekvenser

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord 

 

Helene Charlotte Sande and Øivind Lie

Posttraumatisk stress hos Nordsjødykkere

Tutors: Associate Professor Dagfinn Winje og Senior Researcher Kari Troland

 

Kari Kjøllesdal

Seksuelle overgrep og sjølvutvikling

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord 

 

Sunniva Vallestad

En studie av kontroll-mestringsteori som psykologisk og relasjonell trygghetsformulering

Tutor: Associate Professor Kjersti Arefjord