Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Traumer og barnevern

Barn og unge som blir omsorgsplassert av barnevernet har økt risiko for å være utsatt for alvorlige traumatiske hendelser og traumereaksjoner.

Hjem - betyr ikke alltid trygghet
Hjem - betyr ikke alltid trygghet
Foto/ill.:
ScanPix

Hovedinnhold

Prosjekt: "Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte barn og unge".

Samarbeid med BUF etat Vest og Aleris UngPlan.

Publikasjoner for prosjektet