Home
Trauma Psychology Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Traumer og barnevern

Barn og unge som blir omsorgsplassert av barnevernet har økt risiko for å være utsatt for alvorlige traumatiske hendelser og traumereaksjoner.

Hjem - betyr ikke alltid trygghet
Hjem - betyr ikke alltid trygghet
Photo:
ScanPix

Prosjekt: "Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte barn og unge".

Samarbeid med BUF etat Vest og Aleris UngPlan.

Publikasjoner for prosjektet