Hjem
Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)
Forskingsprosjekt

Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)

I TRACKS undersøkte forskerne hvordan lokalsamfunn i Bangladesh selv kan bidra til å framskaffe og kommunisere best mulig kunnskap om lokal tilpassing til klimaendringer.

Tre omgitt av vann
Foto/ill.:
World Fish

Hovedinnhold

Dette ble gjort ved hjelp av både vitenskapelige metoder og lokalsamfunnenes egen lokalkunnskap og tradisjonelle kunnskap.

Bangladesh er et av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Mange lokalsamfunn i Bangladesh er avhengige av jordbruk som levebrød og er dårlig rustet til å takle ekstremvær. Alle endringer i været vil derfor ha stor innvirkning på disse samfunnene, fra dårlige avlinger til flom eller spredning av smittsomme sykdommer. Det er viktig å forstå virkningen nåværende klimavariasjoner har på disse lokalsamfunnene for å kunne tilpasse seg framtidige klimaendringer.

TRACKS vil implementere en innovativ tilnærming som samler både klimaeksperter, myndigheter og lokale aktører i en gruppe som vil bli spurt om å definere hva de regner som den beste kunnskap om deres lokale klima. Hver av disse «klimaforskerne» vil bidra med deres egne historier om det lokale klimaet basert på egen kunnskap og erfaring.Sammen vil de bli enige om hva de anser som viktigst. Gruppens hovedmål er å komme fram til et sett nøkkelindikatorer for å måle innvirkningen klimavariasjoner har. Nøkkelindikatorene kan være alt fra regnmåling til tidspunktet visse ville dyrearter returnerer til beitemarkene. Klimaforskerne vil så overvåke disse indikatorene i ett år for å teste om de er godt egnet til å hjelpe lokalsamfunnene til å tilpasse seg klimaendringene.

Etter prosjektperioden vil disse lokalsamfunnene ha fått god kunnskap om deres lokale klima og et gjennomtestet sett av indikatorer til å måle klimaets innvirkning på samfunnet. Studien vil også gi viktig kunnskap om metoder å tilnærme seg denne problematikken på i andre sårbarbare land.