Hjem

Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen

Vergilius Romanus

Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen studerer antikkens språk, kulturhistorie og overlevering. I tillegg til de klassiske språkene (latin og gresk) og de tradisjonelle klassiske kulturhistoriske disiplinene (klassisk arkeologi, kunsthistorie og litteraturvitenskap) omfatter forskergruppens interesseområde også forhistorisk materiell og visuell kultur samt tidlige indoeuropeiske språk og litteratur. De antikke kulturenes resepsjonshistorie er også et viktig forskningsfelt for gruppen.

Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen er et tverrvitenskapelig forskerfellesskap med medlemmer fra flere fagmiljøer (klassisk filologi, historisk lingvistikk, kunsthistorie, litteraturvitenskap, teatervitenskap) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE). Forskergruppens medlemmer arbeider bl.a innenfor følgende områder:

- Klassisk og sammenlignende indoeuropeisk filologi
- Antikkens kunst og arkitektur
- Den kristne tradisjonen
- Middelhavsområdets kulturlandskap og kulturminner
- Klassisk språk, kulturarv og tenkning i middelalder og tidlig nytid
- Bysantinsk og vestlig middelalderkunst
- Renessansens kunst og litteratur
- Den antikke kulturarven i moderne språk, kunst og kultur.

Forskergruppen har et nært, lokalt samarbeid med forskergruppen Antikkens historie, kultur og religioner ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR).

Forskergruppens work-in-progress-seminar møtes onsdager 1215-14. Kontaktperson: Matti Wiik, epost matti.wiik@lle.uib.no, tlf. 55 58 83 86.