Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Effekter av NAV-reformen

NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.

Hovedinnhold

Analysen undersøker om NAV-reformen har fått flere i arbeid og færre på trygd. Data er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin database FD-Trygd med påkoblet inntekt- og utdanningdata, samt NAV avtalearkiv ved NSD. Hele masteroppgaven kan leses her: Nav-reformen