Home
Social Insurance and labour economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Effekter av NAV-reformen

NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.

Main content

Analysen undersøker om NAV-reformen har fått flere i arbeid og færre på trygd. Data er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin database FD-Trygd med påkoblet inntekt- og utdanningdata, samt NAV avtalearkiv ved NSD. Hele masteroppgaven kan leses her: Nav-reformen