Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Økonometri til frokost

Hovedinnhold

Gruppe for trygdeøkonomi, sammen med andre i staben med tilstøtende interessefelt, arrangerer jevnlig faglige frokostmøter hvor nye forskningstema og metoder blir diskutert.

Forumet har sin egen hjemmeside.


Tema som har blitt presentert er:


2015:

 • 21. febr: "Strukturell vs. redusert form. Utviklingen i programevalueringslitteraturen"
 • 24. mars: "Mastering Metrics: Angrist & Pischke (2014)"
 • 21. april: "Kommunedata og naturlige eksperimenter på kommunenivå"

2014:

 • 21. mai: "Marginal Treatment Effect (MTE)"
 • 22. jan: "Cluster-Robust Inference"

2013:

 • 28. nov: "Clustring in panel data"
 • 24. okt: "Labor market returns to early childhood stimulation"
 • 26. sept: "Regression anatomy"
 • 16. mai: "Dekomponering av varians i tillegg til snitt"
 • 11. april: "Syntetiske kontrollgrupper"
 • 7. mars: "Income and happiness - the Easterlin paradox revisited"
 • 7. febr: "Utvikling i Regression Discontinuity-litteraturen"

2012:

 • 6. des: "Multilevel-modeller og heterogene treatmenteffekter"
 • 8. nov: "Alderseffekter, kohorteffekter og tidstrend i paneldata"
 • 18. okt: "Peer effects (sosial interaksjon)"
 • 12. mars: "Intergenerasjonell mobilitet"
 • 13. mai: "Nonstandard standard error issues"
 • 15. april: "Kvantilregresjon"
 • 18. mars: "Regression Discontinuity"
 • 18. febr: "Panel data, FE og DiD"
 • 11. jan: "Instrumental Variables"

2011:

 • 25. nov: "Making regressions make sense"