Home
Social Insurance and labour economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Gruppe for trygdeøkonomi, sammen med andre i staben med tilstøtende interessefelt, arrangerer jevnlig faglige frokostmøter hvor nye forskningstema og metoder blir diskutert.

Forumet har sin egen hjemmeside.


Tema som har blitt presentert er:


2015:

 • 21. febr: "Strukturell vs. redusert form. Utviklingen i programevalueringslitteraturen"
 • 24. mars: "Mastering Metrics: Angrist & Pischke (2014)"
 • 21. april: "Kommunedata og naturlige eksperimenter på kommunenivå"

2014:

 • 21. mai: "Marginal Treatment Effect (MTE)"
 • 22. jan: "Cluster-Robust Inference"

2013:

 • 28. nov: "Clustring in panel data"
 • 24. okt: "Labor market returns to early childhood stimulation"
 • 26. sept: "Regression anatomy"
 • 16. mai: "Dekomponering av varians i tillegg til snitt"
 • 11. april: "Syntetiske kontrollgrupper"
 • 7. mars: "Income and happiness - the Easterlin paradox revisited"
 • 7. febr: "Utvikling i Regression Discontinuity-litteraturen"

2012:

 • 6. des: "Multilevel-modeller og heterogene treatmenteffekter"
 • 8. nov: "Alderseffekter, kohorteffekter og tidstrend i paneldata"
 • 18. okt: "Peer effects (sosial interaksjon)"
 • 12. mars: "Intergenerasjonell mobilitet"
 • 13. mai: "Nonstandard standard error issues"
 • 15. april: "Kvantilregresjon"
 • 18. mars: "Regression Discontinuity"
 • 18. febr: "Panel data, FE og DiD"
 • 11. jan: "Instrumental Variables"

2011:

 • 25. nov: "Making regressions make sense"