Hjem
Translasjonell Cellesignalisering og Metabolisme

Nyhetsarkiv for Translasjonell Cellesignalisering og Metabolisme

Matematisk modellering og systembiologi forklarer den evolusjonære overgangen fra en fire-trinns til en to-trinns vei for syntese av NAD fra vitamin B3.
N-terminal acetylering er en svært vanlig proteinmodifisering og NAA10 er hovedansvarlig for dette i menneskeceller. Her har vi funnet en ny patologisk NAA10 variant, NAA10 p. (R83H), hos to gutter som har fysisk og psykisk utviklingshemming.
To PNAS-artikkler fra Arnesen laboratoriet er kåret til årets beste publikasjon ved Det medisinske fakultet. Prisen blir delt ut ved fakultetets dag den 13. juni 2019.
NAT-gruppen er den første forskningsgruppen i Norge som har installert et HoloMonitor-system for 3D mikroskopi av levende celler. Dette nye instrumentet lar oss spionere på cellene på en skånsom måte.
Dr. Adrian Drazic ved Institutt for biomedisin mottar Meltzerprisen for fremragende forskning utført av yngre forskere.
Monica Hellesviks første konferanseinnlegg "NAA80 knockout celler: Fast and Furious?" vant posterpris ved å bruke effektiv kommunikasjon av vitenskapelige resultater.
Thomas Arnesen og Harald Barsnes fra Institutt for biomedisin er norsk partner i et nytt europeisk konsortium innen massespektrometribasert proteomikkforskning. Den Europeiske Union har tildelt 10 millioner euro.
Eventyret om Askepott er historien om å bli løftet ut av mørket til triumferende anerkjennelse og betydning. En oversiktsartikkel av unge forskere ved Institutt for biomedisin fremhever viktigheten av post-translasjonelle modifikasjoner av aktin for cytoskjelettet.
Les et sammendrag om hvordan forskere ved UiB fant et gen som muligens bidra til utpreging av autisme og lignende sykdom.
Forskere ved Universitetet i Firenze var på jakt etter en ny kreftmedisin, da de oppdaget at den gamle rottegiften Vacor kunne være svaret de lette etter.
Disse forskerne har gjort et oppsiktsvekkende funn innen cellebiologi. Adrian Drazic, Henriette Aksnes og Michaël Marie fra Thomas Arnesens gruppe fant et enzym som andre har lett etter i 30 år.
Stroke patients have particular high risk of thrombotic events caused by platelet (thrombocyte) activation, which may lead to new infarctions. Secondary treatment of these patients with anti-platelet therapy consisting of aspirin and dipyridamole is therefore a common protocol. Recent results on the mechanism of action of this treatment suggest that regulation of platelet shape change, the... Les mer