Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv.

Førsteamanuensis Anne Grete Danielsen har skrevet en artikkel i den nylig utgitte boken "Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling." Bokens redaktører er Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germenten og utgitt av Akademika forlag.

Ny bok: Å bli lærer.
Foto/ill.:
Akademika forlag

Hovedinnhold

Artikkelen "Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv." undersøker samspillet mellom en lærerutdanningsinstitusjon og utvalgte praksisskoler, særlig med tanke på FoU-samarbeid. Empirien er hentet fra forsøksprosjektet Pilot i Nord ­– de femårige grunnskolelærerutdanningene som inkluderer en masterutdanning ved Universitetet i Tromsø.

 

Synliggjør skoleleders erfaringer

I pilotprosjektet legges det stor vekt på at studentene skal utvikle en forskende tilnærming til skolepraksis, og for å lykkes med dette regnes det som nødvendig med et aktivt FoU-samarbeid mellom det vitenskapelige personalet og lærerutdannerne i praksisskolene. Pilotprosjektet har knyttet til seg seks «universitetsskoler», dvs. partnerskoler som har inngått et særlig forpliktende samarbeid med grunnskolelærerutdanningen.

 

Undersøkelsen synliggjør skoleledernes erfaringer med FoU-samarbeid og universitetsskoleprosjektet mer generelt og er basert på problemstillingen Hvordan ser rektorene på universitetsskoleprosjektet, og hvordan beskriver de sine erfaringer med FoU?