Hjem
Visualisering
Seminar

IllustraVis09

Velkommen til IllustraVis09, en interdisiplinær samling om illustrativ visualisering, 3. og 4. juni 2009.

Hovedinnhold

IllustraVis09 byr på tolv inviterte foredrag og en paneldebatt. Samlingen blir avholdt i VilVite-senteret 3. og 4. juni 2009, og blir organisert av visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen.  IllustraVis09 er ment som en diskusjonsarena for eksperter og andre interesserte fra forskjellige vitenskapelige disipliner som benytter illustrativ visualisering.

Vi har invitert foredragsholdere fra

  • det internasjonale forskningsmiljøet rundt visualisering
  • profesjonelle medisinske og geologiske illustratører, og
  • eksperter innen medisin, olje/gass og geovitenskap fra Bergensområdet

Vi har med vilje valgt foredragsholdere fra forskjellige områder i håp om å få en blandingseffekt som kan generere nye synspunkt på enkelte domenespesifikke problemer innen medisin og olje/gass, gjerne med bruk av illustrativ visualiseringsteknologi. Vi har designet samlingen som en slags sandwich, hvor hovedfokus er visualiseringsteknologien, som på den ene siden er drevet av behovene fra de respektive domener og fra den andre siden av kreativitet i illustrasjon.

Seminaret holdes over to dager med tolv presentasjoner og en paneldiskusjon. Første dagen har vi planlagt fire foredrag om fundamentale teknikker innen illustrativ visualisering. Den andre dagen bruker vi til å relatere illustrativ visualisering og bruken av denne nye visualiseringsteknikken, primært innen olje- og gassektoren og medisin.

Seminaret er gjort mulig takket være generøs støtte fra StatoilHydro, Forskningsrådet, MedViz Network, Christian Michelsen Research, NORSIGD, og Institutt for informatikk, UiB.