Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Øyvind Østerud og John Peter Collett: Hvorfor har vi universiteter i Norge?

Meningsløs internasjonalisering av de norske universitetene

Wilhelm Frimann Koren Christie
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Hvis universitetsbasert forsking handler om å hevde seg i den internasjonale konkurransen, må en ikke da spisse og spesialisere innsatsen, og trekke til seg de beste professorene i et internasjonalt marked? Er ikke dette en forutsetning for at et universitet skal stige i anseelse og styrke sin rangering? Øyvind Østerud har med en brannfakkel i Aftenposten Tankeløs internasjonalisering ved norske universiteter 19. juni 2017 utfordret denne tenkemåten.

Universitetene har også et samfunnsoppdrag. Mye forsking, undervisning og formidling foregår i en samfunnsmessig og språklig kontekst. Internasjonalisering for bedre rangering kan gå på bekostning av kunnskapssituasjonen i samfunnet som helhet. Når utvekslingen mellom forsking og omgivende samfunn blir svekket, er det grunn til å spørre om ikke forskningen her hjemme like gjerne kunne vært outsourcet til et eller annet utland.

John Peter Collett startet denne debatten med et intervju i Morgenbladet i fjor høst. Han vil gi en kritisk kommentar til hvordan "kvalitet" og «internasjonalisering» blir koplet sammen også i den norske utdanningspolitiske debatten.

Sted:               Christie Café (Godt Brød)
Møteleder:      Tor Halvorsen