Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Forum for vitenskap og demokrati

Anja Salzmann og Dag Elgesem: Overvåkingskapitalismen som demokrati-utfordring

You like this!
Foto/ill.:
Colourbox

Boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff har fått mye oppmerksomhet. Den kritiserer de store teknologiselskapene for å samle personlig informasjon på måter som er ugjennomsiktige for brukerne, og for å utnytte den som fri råvare til kommersielle formål. Personvernet krenkes på denne måten, vår frihet som selvstendige, autonome individer undergraves. Slik tegnes et bilde av en ny form for kapitalisme basert på overvåking, kontroll og manipulasjon, som også kan sies å undergrave demokratiet. Hvor treffende er denne kritikken?

Omtale i The Guardian:  Shoshana Zuboff: ‘Surveillance capitalism is an assault on human autonomy’

Intervju med Shoshana Zuboff: Shoshana Zuboff on the Undetectable, Indecipherable World of Surveillance Capitalism | Centre for International Governance 

 

Dag Elgesem er filosof, ansatt professor i IKT og samfunn ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Anja Salzmann er stipendiat ved samme institutt, engasjert i et prosjekt om nyhetsjournalistikk og mobilteknologi.

Møteleder: Anders Johansen

Vi spanderer frokost med scones og kaffi fra kl. 08.00