Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Forum for vitenskap og demokrati

Aksel Tjora: Universitetskamp

Christie-statuen på Muséplass
Foto/ill.:
UiB Flickr - Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Aksel Tjora er redaktør for boka Universitetskamp.  30 akademikere skriver her om framveksten av en ekstern kontroll og en indre disiplinering som gradvis har begrenset universitetsdemokratiet, det kollegiale samholdet og den akademiske friheten.

Det såkalte Aune-utvalget har nylig lagt fram en rekke forslag om styring og ledelse. Tjora spør heller: Hva kan vi gjøre for å styrke fagfellesskapet i en tid preget av New Public Management? Har ikke akademikerne evne til selv å bestemme hva som er relevant kunnskap? Hvordan bør universitetene organiseres for å støtte, ikke styre, det akademiske arbeid og det kollegiale fellesskapet?

 

Møteleder: Tor Halvorsen

Vi spanderer frokost med scones og kaffi fra kl. 08.00