Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Arrangement

Thomas Piketty og myten om det egalitære Norden

Hvorfor tror vi da at den norske likheten er gammel og nærmest naturgitt?

Illustrasjon 'Statbygningen'
Foto/ill.:
Stortinget

Hovedinnhold

Norge og de nordiske land er i dag blant verdens mest egalitære land. Det er vanlig å tenke seg at fenomenet er gammelt og at Norge historisk sett er et land av jevne bønder, med små sosiale forskjeller, med «hytter og hus og ingen borge» (Bjørnson). Nyere forskning, inspirert blant annet av arbeidene til Thomas Piketty, tilsier imidlertid at godene historisk sett ikke var jevnere fordelt i Norge enn i andre land. Hvorfor tror vi da at den norske likheten er gammel og nærmest naturgitt? Og hvordan ble vi så egalitære? 

Kjetil Jakobsen er professor i historie ved Nord universitet i Bodø. Siste bok på norsk: Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihet i det 21. århundret (2016).
 

Møteleder: Anders Johansen