Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Arrangement

Tankesmiene: et demokratisk problem?

Illustrasjon med Universitetsmuseet og logoer for Manifest og Civita
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold


De siste årene har tankesmier som Civita og Manifest i økende grad etablert seg som premissgivere for den politiske debatten. Er det et tegn på at rollen til universitetenes eksperter svekkes? 

Tradisjonelt har vitenskapelig ansatte hatt sentrale roller i den offentlige debatten, både gjennom massemediene og ekspertfora som NOU-utvalg. Overtar tankesmiene noe av forskningens plass, eller fyller de et rom der akademia ikke har deltatt? Hva er egentlig de såkalte tankesmiene? Er de et positivt tilskudd til demokratiet, eller tvert imot et demokratisk problem?


Innledere:
Eirik Løkke (Civita) 
Magnus Marsdal (Manifest Tankesmie)
 

 

Møteleder: Anders Johansen

Vi serverer enkel frokost til de første som kommer