Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Arrangement

«Excellence» og nyliberal kunnskapspolitikk: truslar mot akademisk autonomi og kollegialitet?

Neoliberalism
Neoliberalism
Foto/ill.:
123rf

Hovedinnhold

Knut Holtan Sørensen har vært med på å foreta en bred sammenligning av utviklingen innen UCLA og NTNU i den nyliberale epoken. Sammenligningen viser mange felles trekk, for eksempel hvordan metriske måleinstrumenter, foretakslignende styringsinstrumenter og voksende byråkratisering har formet det akademiske arbeidet. Tross dette kan nedfelte verdier som akademisk frihet og kollegialitet brukes til å gjenreise det «akademiske borgerskap», og føre oppmerksomheten tilbake til faglig innhold og faglig funderte vurderinger av hva som er god kunnskap.

Knut Holtan Sørensen er professor emeritus ved NTNU.  Siste bok (sammen med Sharon Traweek, UCLA): Questioning excellence in Academia. A tale of two universities (2022). Boka kan lastes ned her


Møteleder: Tor Halvorsen

Vi serverer enkel frokost til de første som kommer