Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Arrangement

Fredrik Thue: Mot et trangere akademisk ytringsrom?

Illustrasjon fra  Norges offentlige utredninger 2022:2
Foto/ill.:
Norges offentlige utredninger 2022:2

Hovedinnhold

Bidrar populistiske strømninger utenfra og identitetspolitikk innenfra til å skape trangere kår for frimodige akademiske ytringer? Styres og finansieres forskning og høyere utdanning i dag på måter som skaper konformitet med offisielle målsettinger og «politisk korrekte» slagord? Bidrar måten unge forskere rekrutteres og sosialiseres på til å favorisere opportunistisk tilpasning snarere enn originalitet og selvstendighet? Dette er noen av spørsmålene som tas opp i en rapport om den akademiske ytringsfrihetens vilkår, skrevet av en forskergruppe ved OsloMet. I dette foredraget blir noen hovedsynspunkter fra rapporten holdt opp mot Kierulf-utvalgets ferske NOU om akademisk ytringsfrihet og Fritt Ord-rapporten Ytringsfrihet i en ny offentlighet.

Fredrik Thue er professor i vitenskapsstudier ved OsloMet. I senere tid har han blant annet ledet arbeidet med rapporten Er akademisk ytringsklima under press? Akademisk frihet og ytringsfrihet i en brytningstid (2021).

 

Møteleder: Anders Johansen

Vi serverer enkel frokost til de første som kommer