Hjem
Velferd, arbeid og helse

Nyhetsarkiv for Velferd, arbeid og helse

Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.
Finally, we can arrange in-person PhD courses again! This week we are hosting a PhD course in “Topics in the Industrial Organization of Education Markets”.
Professor Kjell Vaage er oppnemnd til utvalg som skal evaluere pensjonsreforma.
Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.
In late February, the research group on Labour, Social Insurance and Family organized a two-day workshop on aging, family and social insurance.
Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.
Skandinavia har verdens mest sjenerøse ordninger for betalt foreldrepermisjon, men oppnår man ønsket effekt?
En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge uføretrygdedes deltakelse i arbeidslivet.
Institutt for økonomi i samarbeid med UNI Research Rokkansenteret har fått tildelt 10 millioner fra Norges forskningsråd for å studere prosessene rundt frafall, omstilling og nedbemanning i norsk skole og arbeidsliv.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.
Institutt for økonomi har i høst fått et firkløver av nye stipendiater. Les mer om hva de forsker på.
I anledning Kvinnedagen har NHO bedt professor Katrine Løken og postdoktor Julian V. Johnsen ved Institutt for økonomi om å evaluere forskningen på årsakssammenhenger mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet, og å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan sikre høy yrkesdeltagelse og bedre kvinners karrieremuligheter.
Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.
I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
Professor Katrine Løken fikk Publikasjonsprisen 2015 for artikkel i prestisjetungt tidsskrift.

Sider