Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Prosjekt

CARBFUNC

CARBFUNC er en to-årig randomisert, kontrollert studier der 150 kvinner og menn med fedme, tilfeldig utvalgt følger en av tre dietter som inneholder like og normale mengder kalorier (17 energiprosent (E%) protein): 1) Fullkornsbasert diett med 45 E% karbohydrater, i henhold til helsedirektoratets anbefalinger 2) 45 E% karbohydrater basert på minst mulig prosesserte helprodukter. 3) 12 E% karbohydrater basert på minst mulig prosesserte helprodukter.

Hovedinnhold

Det primære resultatmålet i studien er forandring i intra-abdominalt (visceralt) fettvev målt ved beregning av computed tomografi (CT). Visceral fettmasse korrelerer sterkt med livsstilsykdommer som diabetes type 2, hjerte- karsykdommer og kreft. Sekundære mål med studien er måling av postprandiale nivå av insulin og lipider, for å finne ut om ulike dietter gir ulike metabolske tilpasninger og derav ulike responser av samme måltid. Postprandiale effekter kan indikere risiko for utvikling av diabetes type 2 og hjerte- karsykdommer.
Et annet delmål er komposisjon og funksjon av tarmmikrobiota, som kan bidra til å forklare hypotesen rundt ulike metabolske responser på diettene, og psykologiske og sosiale faktorer som hindrer eller tillater langvarig kostendring.

Studien startet 15. januar 2018 og pågår fortsatt. Studien er registert på ClinicalTrials.org