Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Prosjekt

CARBFUNC

CARBFUNC er et to-årig randomisert, kontrollert studier der 150 kvinner og menn med fedme, tilfeldig utvalgt følger en av tre dietter som inneholder like og normale mengder kalorier (17 energiprosent (E%) protein): 1) Fullkornsbasert diett med 45 E% karbohydrater, i henhold til helsedirektoratets anbefalinger 2) 45 %E karbohydrater basert på minst mulig prosesserte helprodukter. 3) 12 %E karbohydrater basert på minst mulig prosesserte helprodukter.

Det primære resultatmålet i studien er forandring i intra-abdominalt (visceralt) fettvev målt ved beregning av computer termografi (CT). Visceral fettmasse korrelerer sterkt med livsstilsykdommer som diabetes type 2, herte- karsykdommer og kreft. Sekundære mål med studien er måling av postprandiale nivå av insulin og lipider, for å finne ut om ulike dietter gir ulik metabolske tilpasninger og derav ulik responser av samme måltid. Postprandiale effekter kan indikere risiko for utvikling av diabetes type 2 og hjerte- karsykdommer.
Et annet delmål er komposisjon og funksjon av tarmmikrobiota, som kan bidra til å forklare hypotesen rundt ulike metabolske responser på diettene, og psykologiske og sosiale faktorer av tap av fett.

Studien startet 15. januar 2018 og pågår fortsatt. Studien er registert på ClinicalTrials.org