Hjem

Fornminneseksjonen

Nyhetsarkiv for Fornminneseksjonen

Velkommen til åpen-dag arrangement på Håkonshellaprosjektet søndag 13. mai fra klokken 13:00 til 16:00.
På Håkonshella, ca. 15 km vest for Bergen sentrum, gjennomfører Universitetsmuseet i Bergen arkeologiske utgravinger av boplasser fra steinalderen. I hustufter, ildsteder og boplasslag blir det funnet et omfattede og variert materiale av steinredskap.