Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Selvstendig næringsdrivende

Å jobbe som filosof utenfor akademia

Filosofi er et fag som kan være relevant i svært mange jobber også utenfor universitetet. Men om en vil ha ekstra mye fokus på filosofiens mange muligheter kan det å starte opp som selvstendig næringsdrivende med filosofi og filosofisk praksis som tittel være en svært god vei å gå.

Hovedinnhold

Filosofene Nietzsche, Foucault og Honneth har bidratt til min dypere forståelse for forholdet mellom anerkjennelse, krenkelse og anerkjennelseskamp som mennesker generelt erfarer.

Hvorfor valgte du å studere filosofi?

Mitt første møte med filosofien var da jeg leste Sofies verden av Jostein Gaarder i 1991. Etter dette ble jeg svært interessert i filosofi og de store tenkeres tankeprosjekter.  I 1995 tok jeg examen philosophicum ved Universitetet i Oslo og ble mer og mer overbevist om at filosofi var min vei. Da jeg jobbet som folkehøgskolelærer på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, fikk jeg muligheten til å undervise elever i filosofi. Dette ga mersmak og i 2005 fikk jeg studieplass på deltid på BA-programmet i filosofi ved Universitetet i Bergen. Ble ferdig med BA-graden i 2009, og kom videre på MA-programmet og oppnådde mastergraden i 2011 med tittelen Hørselshemmedes og døves individualitet og deres sosiale forhold sett i lys av Nietzsches, Foucaults og Honneths filosofi om personlig selvrealisering. Denne oppgaven er sosialfilosofisk basert og handler om hvorfor døve og hørselshemmede har blitt utsatt for ytre tvang fra det oralistiske regimet representert ved den allerede etablerte fonosentriske (lydfokusert) anerkjennelsesordenen før 1960-tallet. Filosofene Nietzsche, Foucault og Honneth har bidratt til min dypere forståelse for forholdet mellom anerkjennelse, krenkelse og anerkjennelseskamp som mennesker generelt erfarer. Masteroppgaven kan hentes på linken: https://bora.uib.no/handle/1956/5053.

Hvilke andre fag/emner har du?

Jeg har tatt etterutdanning i dialogisk praksis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt filosofisk praksis i regi av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis. Ble ferdig våren 2015.

Har du annen utdannelse enn filosofi også?

Jeg har tatt toårig tegnspråk grunnfag på deltid ved Universitetet i Oslo 1995-1997. Det var et lingvistisk studium.  Samt er jeg utdannet elkrafttekniker med bakgrunn fra teknisk fagskole våren 1992.

Hvor jobber du nå og hvordan har veien fra avsluttet grad til nåværende jobb vært?

Etter at jeg var ferdig master i filosofi, har jeg søkt etter jobber hvor jeg kunne ha nytte av min utdannelse. Det har ikke vært lett. Men jeg har vært heldig som fikk forskjellige og spennende oppdrag. Jeg jobbet som vikarlærer og foreleser i perioder på tegnspråk- og tolkeutdanning ved Høgskolen i Bergen og på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve. Samt holdt en del foredrag for bedrifter. Ettersom det ikke var lett å få fast jobb, måtte jeg tenke nytt. Det var derfor jeg begynte å studere dialogisk og filosofisk praksis slik at jeg kunne drive eget firma og dyrke mine filosofiske interesser.

Kan du si litt om arbeidsoppgavene dine i din nåværende jobb?

Arbeidsoppgavene mine består av prosjektarbeid og forberedelsesarbeid til foredrag, gruppesamtaler (filosofiske kaféer), seminarer, artikkelskriving etc. Jobber av og til som vikarlærer på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve. Så har jeg et skriveprosjekt på gang. 

På hvilken måte har du hatt nytte av det du lærte gjennom filosofistudiene i jobbsammenheng?

I forbindelse med samtaler, gruppesamtaler og foredragsvirksomhet må jeg si at jeg har en meget god nytte av det jeg har lært på filosofistudiene. For meg fungerer filosofi som en verktøykasse i samtaler når det trengs. Når jeg jobber med filosofiske tekster til bruk på mine foredrag, så er nytten meget stor fordi jeg er trent til å stille kritiske spørsmål og sette dem i sammenheng. Gjennom min utdanning i dialogisk og filosofisk praksis har filosofistudiene utvilsomt hatt stor betydning for min utvikling som filosofisk praktiker.

Har du hatt nytte/glede av kunnskapene fra filosofistudiet i andre sammenhenger enn jobb?

Utvilsomt! Jeg leser mye filosofi i fritiden og det med stor glede. Ser også nytten av å lese tverrfaglige tekster innenfor psykologien, sosiologien og antropologien med den filosofiske verktøykassen min.

Har du noen råd til de som vurderer å studere eller studerer filosofi nå?

Filosofi som fag er nyttig til kritisk tenkning innen ulike områder. Det kan være lurt å sette filosofi som fundament til ulike fag som for eksempel psykologi, sosiologi, sosialantropologi, økonomi, medisin osv.  Om du har en jobb ved siden av studiene, kan det være lurt å arbeide med noe som filosofi kan bidra til.

Vil du anbefale andre (særlig dagens unge) å studere filosofi, og evt. hvorfor/hvorfor ikke?

Filosofi er et fint fag som absolutt er å anbefale. Hvis man ser relevansen i å studere filosofi som bygger videre på andre fag, så er dette et godt valg. Da har man en filosofisk ballast med seg i arbeidslivet. Hvis man er interessert i filosofi og ønsker å arbeide med faget, så bør man vurdere sterkt å gå veien mot en akademisk karriere.

Andre ting du mener er viktig å få med:

Ta valg som virkelig interesserer deg og streb etter mål du setter deg. Orienter deg mot det som er attraktivt innen arbeidsmarkedet og som du kan bygge din utdannelse i forhold til. Det er alfa og omega!