Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Wittgenstein

UNESCO omfavner Wittgensteins Nachlass

Wittgensteins filosofiske Nachlass ble 31. oktober 2017 del av Unesco Memory of the World.

wittgenstein_nachlass_tolags.jpg

Bilde av Wittgensteins Nachlass sammen med en rekke av Wittgensteins publikasjoner og med utdrag fra håndskrevet manus som bildet i forkant.
Med et av Wittgensteins håndskrevne manus i forkant.

Universitetet i Bergen kan være stolt over at det i 1990, med Filosofisk institutts Kjell S. Johannessen, Tore Nordenstam og Claus Huitfeldt i spissen ikke bare fikk tillatelse, men også støtte fra Wittgenstein Trustees G.H. von Wright, E. Anscombe og R. Rhees, til å starte transkripsjon og tilgjengeliggjøring av nettopp dette nachlasset gjennom ”Wittgensteinarkivet”. Prosjektet førte bl.a. til en CD-Rom utgave som gjorde Bergen og Norge verdenskjent i Wittgensteinforskningen: ”Wittgenstein’s Nachlass: The Electronic Edition” (Oxford University Press 2000).

Styrking av digital profil

I 2001 fikk Wittgensteinarkivet et godt hjem hos HIT-senteret på Unifob, senere Aksis / Uni Digital ved Uni Research. Her både styrket og utviklet arkivet sin digitale profil i tillegg til at det bygget sterke internasjonale nettverk og samarbeidspartnere innen både filosofi, edisjonsfilologi og digitale humaniora. Det var også her Wittgensteinarkivet fikk status som “European research infrastructure”, noe som var med på å inkludere Wittgensteinarkivet i en rekke EU og andre internasjonale R&D prosjekter.

En del av filosofimiljøet

I 2011 ble Wittgensteinarkivet fullt integrert med Filosofisk institutt hvor det i dag fungerer som en forskningsinfrastruktur og prosjektplattform. I tillegg bidrar arkivet med undervisning, spesielt om Wittgenstein og forholdet mellom tekstteknologi og filosofi.

Open Access

Mens samarbeidet med Oxford University Press om en kommersiell utgivelse av ”Bergen Electronic Edition” fortsetter, er Wittgensteinarkivet også sterkt engasjert i Open Access og gjør hele Nachlass tilgjengelig på sine websider i både faksimile og transkripsjoner. I dette arbeidet har Wittgensteinarkivet en tett samarbeidspartner og støttespiller i Universitetsbibliotekets Seksjon for digitale systemer og tjenester samt i Clarino prosjektet.

Bevart for ettertiden

Wittgensteinarkivet har således vært sentral i tilgjengeliggjøringen og formidlingen av Wittgensteins filosofiske Nachlass i mer enn 25 år, og vi føler oss beæret over at vårt arbeid blir kronet gjennom at ”vår” filosof Ludwig Wittgenstein sitt nachlass nå har blitt tatt opp i Unesco Memory of the World.