Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Filosofi

Deleuze i vest

Denne antologien er en anledning til å oppdage eller gjen­oppdage den franske filosofen gjennom det engasjerte arbeidet med den deleuziske tenkningen som har pågått i flere år i det filosofiske miljøet i Bergen.

Bilde av bokomslaget med bilder av redaktørene Remi Nilsen, Helge Pettersen og Terje Hellesen samt Gilles Deleuze på venster og høyre side av bokomslaget
Fra nederst til venstre og med klokken: Remi Nilsen, Gilles Deleuze, Helge Pettersen og Terje Hellesen.
Foto/ill.:
UiB, FoF

Hovedinnhold

Med sin nyskapende problemorienterte filosofi grunnet på forskjell og gjentakelse snarere enn identitet, var Gilles Deleuze (1925–1995) en av de fremste tenkerne i det forrige århundret. Han er i dag kanskje mest kjent for samarbeidet med Félix Guattari, hvor de konstruerer en maskinisk, begjærsbasert forståelse av menneskelig forming, utvikling og historie som bryter med metafysiske, strukturalistiske og psykoanalytiske konsepsjoner.

En glimrende anmeldelse av boken i Ny Tid.

Innholdsfortegnelse:

Deleuze i vest (forord av Helge Pettersen)

Helge Pettersen (f. 1955) er førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen, hvor han har undervist siden slutten av 1980-tallet og forelest over filosofiene til Nietzsche, Deleuze, Guattari, Bataille, Baudrillard, Virilio, Klossowski, med flere. Han har skrevet bøker om Nietzsche og Bataille.

Deleuze kontra fenomenologien - Claus Halberg

Claus Halberg (f. 1978) er filosof og skribent. Han jobber som uavhengig forsker og som lærer ved examen philosophicum og examen facultatum ved Universitetet i Bergen.

Rhizomet, nettet og boka - Roar Høstaker

Roar Høstaker (f. 1962) er professor i sosiologi ved Høgskulen i Innlandet. Han har skrevet flere bøker og artikler om høyere utdanning og samfunnsvitenskapenes grunnlagsproblem. Siste bok: A Different Society Altogether: What Sociology Can Learn from Deleuze, Guattari and Latour (Cambridge Scholar, 2014).

Kaoskomplikasjoner  - Kristin Sampson

Kristin Sampson (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider hovedsaklig med antikk gresk filosofi og feministisk tenkning.

Filmens filosofi som cinematisk filosofi - Helge Pettersen

Helge Pettersen (f. 1955) er førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen, hvor han har undervist siden slutten av 1980-tallet og forelest over filosofiene til Nietzsche, Deleuze, Guattari, Bataille, Baudrillard, Virilio, Klossowski, med flere. Han har skrevet bøker om Nietzsche og Bataille.

Deleuze og foldens filosofi via Herman Melville og Orson Welles - Hans Jacob Ohldieck

Hans Jacob Ohldieck (f. 1978) har skrevet PhD-avhandling om de cubanske forfatterne José Lezama Lima og Severo Sarduy, og er midlertidig ansatt som førsteamanuensis i spansk og allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er medredaktør av tidsskriftene Karib og Vagant.

Hvem er Zarathustras yngling? - Stein Hevrøy

Stein Arnold Hevrøy (f. 1979) har mastergrad i filosofi. Han arbeider som dokumentasjonsansvarlig ved Olav H. Hauge-senteret i Nynorsk kultursentrum.

Deleuze og Nietzsches evige gjenkomst av det samme - Bjørn Christian Grønner

Bjørn Christian Grønner (f. 1957) har studert filosofi og har drevet med selvstendig filosofisk arbeid siden 1980-tallet. Han har oversatt Nietzsche til norsk. Hans oversettelse av Antikrist og hans nye norske oversettelse av Slik talte Zarathustra er begge utgitt på Spartacus forlag.

Disiplinering og kontroll - Bjarne Oppedal

Bjarne Oppedal (f. 1982) har mastergrad i filosofi og sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han er for tiden ansatt i et engasjement i Barne- og likestillingsdepartementet.

Immanens, liv og litteratur - Terje Hellesen

Terje Hellesen (f. 1973) er Cand.Philol i filosofi og dikter. Han har gitt ut poesi og romaner under betegnelsen T.Hellesen.

Notater om Masoch, Deleuze og radikal mote - Mario Perniola

Mario Perniola (f. 1941) er italiensk filosof. Han ble professor i estetikk i Salerno i 1976 og senere i Roma ved Tor Vergata fra 1983. Han har skrevet en rekke bøker. Mange av disse har også blitt oversatt til engelsk og flere andre språk. Han har også redigert flere tidsskrift og grunnla tidsskriftet Agalma i år 2000.

En prøvelse - Arne Fredlund

Arne Fredlund (f. 1964) har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen med en avhandling om Gilles Deleuzes Hume-monografi, Empirisme og subjektivitet. Har er ansatt som rådgiver i Helseøkonomiforvaltningen.