Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Disputas - filosofi

Prøveforelesning og disputas: David Chelsom Vogt

Tittel på avhandlingen: “Crime, Punishment and Understanding Justice through Injustice”

Bilde av David Chelsom Vogt
David Chelsom Vogt

PRØVEFORELESNING

Tid:     Fredag, 24. August 2018, kl. 09:15
Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole  

Oppgitt emne: 'Retributive justice and the case of Breivik: What insights can be gained from the application of the retributivist account of punishment developed in the thesis to the case of Anders Behring Breivik?'


DOKTORDISPUTAS

Tid:     Fredag, 24. August 2018, kl 10:30
Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole  

Tittel på avhandlingen: “Crime, Punishment and Understanding Justice through Injustice”

 

Opponenter:

1. Opponent: Professor Antony Duff, Department of Philosophy, University of Stirling

2. Opponent: Professor Arne Johan Vetlesen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen er Førsteamanuensis Jesse Tomalty, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Settedekan Professor Reidar Lie, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, vil lede disputasen.

 

Interesserte er velkommen!    

Pressemelding: uib.no/nye-doktorgrader