Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Ny bok

Tenker hjernen? Språk - menneske - teknikk

Tenker hjernen? – Språk, menneske, teknikk er både et innlegg i aktuelle diskusjoner om menneske og maskin, evolusjon og intelligens og en påminnelse om at det 19. og 20. århundre bød på tenkning som vi i det 21. århundre verken har tenkt ferdig eller gjør klokt i å si oss ferdige med.

Bilde av bokens omslag og av Arild Utaker
Arild Utaker
Foto/ill.:
IEA de Nantes

Hovedinnhold

Om boken

Kan en maskin tenke? Kan den snakke? Hva er forholdet mellom tenkning og språk? Mellom språk og verden? Mellom det vi hører og det vi ser? Hvordan er kommunikasjonsteknologier – fra bokstaver til smarttelefoner – med på å forme oss og måten vi tenker på? Hva skjer hvis vi overlater til snartenkte automater å si og å gjøre det vi ellers bruker kropp og hode til?

Denne boken tar utgangspunkt i at vi er språkdyr: snakkende og lyttende vesener, med historie og kultur, og med kropper som sanser og tar i bruk teknikker – fra håndens enkle redskaper til åndens avanserte teknologier. Den gir innsiktsfulle og originale lesninger av kjente navn som Nietzsche, Saussure, Wittgenstein, Foucault, Derrida og Leroi-Gourhan.

 

Sitat fra boken

«Vi lever i en kultur som er overopptatt av kunnskap og forklaringer. Forklaringene står i kø: subjektet, viljen, driftene, genene, hjernen, arbeidet, tegnene, mennesket osv. Våre forklaringer avløser våre tidligere myter og kan fungere som dem. Men sett at det som slike forklaringer setter, i en forstand ikke finnes, eller at det ikke finnes i den betydning vi setter som grunnleggende? Poenget er ikke at forklaringene er gale, men at de omgår det avgjørende spørsmål: Hvordan tenker vi oss selv?» 

 

REDIGERT OG MED ET FORORD AV AMUND BØRDAHL