Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
NFR-prosjekt

FRIPRO-midler til Sorin Bangu og Kevin Cahill

Sorin Bangu og Kevin Cahill får støtte fra Forskningsrådet til prosjektet 'Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework'.

Antikk kileformet tavle med assyriske tegn mot svart bakgrunn
Illustrasjonsbilde som viser en antikk tavle med assyriske tegn
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

I desember 2018 fikk Sorin Bangu (prosjektleder) og Kevin Cahill (samarbeidspartner) tildelt ca 10 mill. NOK fra Forskningsrådets midler til FRIPRO-FRIHUMSAM - prosjekter. Tittelen på forskningsprosjektet er Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework. Prosjektet har en varighet på fire år med oppstart høsten 2019.  Det innehar også to nye stillinger, en ph.d.- og en postdoc. Disse vil bli utlyst så snart som mulig. 

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som "sett" og "tall" fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er – til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved å bygge på Wittgensteins innsikt om at "matematikk er tross alt et antropologisk fenomen" (RFM VII-33). Med utgangspunkt i denne innsikten vil vi betrakte matematikk, særlig Sett-teori, som en spesiell, i siste instans sosial, praksis som er grunnleggende for menneskets livsform. Prosjektet har også en tverrfaglig dimensjon hvor Wittgensteinarkivet i Bergen (WAB) samt fagdisipliner som antropologi, psykologi og matematikk vil bli trukket inn.

For en mer utfyllende beskrivelse av prosjektet, se omtalen FRIPRO funding to Sorin Bangu and Kevin Cahill på våre engelske nettsider.