Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Hjemmekontor

Jobbe hjemmefra - tips og lenker

På denne siden samler vi tips og lenker til det digitale domenet som ventelig vil være nyttig for både lærere og administratorer.

Teksten Digital hjelp og selvhjelp
Foto/ill.:
Vigdis Kvam

Her finner dere en kort omtale av hvordan de ulike verktøyene og hjelpesidene som er lenket opp til høyre på siden kan bidra til å gi god digital undervisning.

Digital undervisning

Ved det midlertidige bortfallet av campus-undervisning må ambisjonen være å tilby en digital erstatningsløsning. En samleoversikt over UiBs digitale verktøy for læring og formidling finnes her:

https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/96582/digitale-tjenester-og-verkt%C3%B8y

Læringslab har dessuten laget en nyttig informasjonsside om omlegging av undervisning fra campus til digitalt. På samme side finner man også et lavterskel en-times introduksjonskurs:

https://mitt.uib.no/courses/25566

I tillegg til de etterhvert velkjente funksjonene i Mitt UiB foreligger det nå også en løsning for videoopptak (Kaltura, som er velegnet for f.eks. forelesninger) og det vil straks foreligge løsning for «webinar» (Zoom, som er velegnet for digitale samlinger i «sanntid», altså «direktesending»).

Gode tips for effektiv digital undervisning (engelsk)

Tipsene er utarbeidet av Birger Solheim og Ingunn Lunde some er to av fakultetets mest kompetente digitale undervisere. Lunde fikk også UiBs Uglepris 2020.

1. It is important not to overload students with information, new tasks, a variety of platforms. Keep things simple and give students very clear instructions. Do not give them a long list of ressources to explore, but rather point out which material they should work on, with specific questions and tasks. Less is more.

2. it is important to create spaces where you can interact with the students. Think of interactive teaching and learning sessions (synchronous or asynchronous, more on this below), but also give them an opportunity to tell you how things work, and how this transition is affecting their studies (one way of doing this is to create a discussion in Canvas for your course). 

For interactive functions beyond what Canvas can offer, the UiB recommends to use Microsoft Teams  which is part of the Office Package (to which all students have access). Here you can create "channels" for specific topics, upload material, chat with students or call them, and they can interact with one another in the same ways. 

3. The UiB generally recommends to rely mostly on asynchronous teaching tools. A good way of organizing your teaching is to create Modules in Canvas (mitt.uib.no) for each week or each topic, where you can add pages with content, links, embedded videos, quizzes, discussions, assignments etc. 

4. If you wish to record a lecture or make a short video with screen capture (e.g. show your powerpoint while talking), you can use Kaltura (step-by-step instructions in the link), which is now nicely accessible directly from mitt.uib.no. The UiB teaching lab recommends to keep videos short, up to 15 minutes. If you need to say more, break your lecture up into smaller units. 

5. If you wish to meet with students "in real time" (synchronous teaching), the UiB recommends to use Zoom. With Zoom, you can lecture, share your screen, interact with students, create breakout rooms (groups) that you can visit, you can chat, record sessions (with permissions from those participating) and much more. 

6. It is also important that the students come together in spaces that they organize themselves and we may encourage them to do so. One option is to use the platform Discord, as the students in the Department of Informatics have done, where you can have a "virtual reading room", interact, and, for instance, organize a movie evening (for up to 50 people in the free version). The "fagutvalg" may be a good place to start for this. 

8. Finally, some useful sites of information:

Digital dugnad i høyere utdanning: https://www.facebook.com/groups/134815737970541/

Online Teaching tips for the plague-averse: https://www.facebook.com/groups/2954479804602992/

For those who are not on Facebook, it is possible to create a private user account that is not visible to anyone, just in order to access these groups, which are really helpful. 

Also, there will soon be faculty-based groups in Canvas where we can all post questions and get advice.

Om UiB-eksterne ressurser

Det er ikke alt man trenger å lage selv, og det finnes selvsagt masse godt stoff på nettet. Vær oppmerksom på at slikt materiale kan være kopirettslig beskyttet. Bruker man slikt materiale, er det god tone å kreditere den som har opphavsretten. Velger man imidlertid å lenke til materialet istedenfor å kopiere eller laste det opp, vil man normalt være trygg.

Universitetsforlaget har tilgjengeliggjort alt materiale på Idunn åpent i «corona-perioden»; se https://www.idunn.no/all.

Kontorverktøy

Microsoft Office 365:

Alle ansatte har adgang til Office 365. Pakken er tilgjengelig for både PC, Mac og smarttelefoner (både Android og iPhone). Det er enkelt å sette opp og siden det er nettbasert, har man tilgang til samme programmer og filer på tvers av alle enheter; se https://it.uib.no/Office_365.

Skrivebord.uib.no:

Ved å koble seg til skrivebord.uib.no får man tilgang til «kontorskjermen» og programmene og mappene man bruker på kontormaskinen; se https://it.uib.no/Skrivebord.uib.no.

Kommunikasjon

Både Microsoft Teams (inkludert i Office 365-pakken; se ovenfor) og Skype for Business (https://it.uib.no/Skype_for_Business) er tilgjengelig for alle ansatte. Begge plattformene er tilgjengelige både for PC, Mac og smarttelefoner (både Android og iPhone).

Både Teams og Skype for Business tilbyr videokonferanse og chatløsning. Skype er også UiBs telefoniløsning. Teams tilbyr i tillegg fildeling og samskrivingsfunksjonalitet (lignende Google Docs (https://www.google.com/docs/about/).

Det er allerede opprettet endel slike «teams» for administrasjonen, fagstudiet og ved ex.phil. Sjekk UiB-eposten for å se om du er invitert til noen av disse. Har man behov for å opprette et nytt team, kan man gjøre dette selv eller spørre Ståle (fagstudiet) eller Rune (ex.phil.).

Et tips: Ifm. telefoni og videokonferanse er det mange som sliter med høyttaler- og mikrofonløsninger. Å nytte smarttelefonen isteden vil i mange tilfeller gjøre at man slipper disse problemene.

Portaler til informasjon og hjelp:

IT-avdelingens informasjonssider: https://it.uib.no/Forside

UiBs serviceportal: https://hjelp.uib.no/