Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Etikk

Med særlig interesse for etikk

Litt ubevisst hadde Sofie Lekve gjort det hun i ettertid mener er noe av det lureste man kan gjøre når man skal velge høyere utdanning – nemlig å følge sin egen interesse og lidenskap. Etterhvert ble hun også klar over at filosofifaget åpner opp for et bredt spekter av karrieremuligheter.

Hovedinnhold

Det som gjerne har vært mest uventet er hvor gode kommunikasjonsevnene mine har blitt i løpet av disse fem årene. Jeg ser mye tydeligere nå enn før at mange av konfliktene som oppstår stammer fra ulike forståelser av hva visse begrep betyr.

Hvorfor valgte du å studere filosofi?

Da jeg var ferdig på videregående var jeg enormt skolelei, men jeg visste at jeg ville ha en utdannelse. Jeg bestemte meg for at jeg skulle velge noe kun etter interessen, uten å ta stilling til karrieremuligheter med det første. Jeg hadde alltid vært interessert i filosofi, uten at jeg nødvendigvis forstod hva det innebar. Jeg oppdaget at UiB hadde et bachelorprogram i filosofi, og tenkte at dette er nok relativt enkelt og her kan jeg bli i ett år før jeg går over til noe mer ‘seriøst’. Det viste seg at jeg tok helt feil. For det første var filosofi kanskje noe av det vanskeligste jeg noen gang hadde begitt meg ut på, og for det andre så ble jeg værende helt til jeg var ferdig med mastergraden min. Litt ubevisst hadde jeg gjort noe av det lureste man kan gjøre ved valg i høyere utdanning – nemlig å følge sin egen interesse og lidenskap. Det tok meg en god stund før jeg forstod at filosofi også var et seriøst studium på lik linje med andre grader, og at karrieremuligheten var mange. Jeg har vært særlig interessert i Etikk, og i min masteroppgave skrev jeg om vårt moralske ansvar overfor fremtidige generasjoner sett i lys av klimaendringer. Dette valgte jeg fordi jeg opplevde det som et veldig viktig og ikke minst aktuelt tema.

Hvilke andre fag/emner har du?

Jeg har testet ut en del forskjellig, her igjen gikk jeg etter interessen. Jeg har tatt et pyskologifag, og et historiefag som inngår i graden min. Jeg har også tatt en del emner på BI Bergen, slik som Finans og Økonomistyring,  Markedsføringsledelse og Bedriften. Dette var fordi jeg ville ha litt allsidighet i graden min med tanke på fremtidig arbeidssøking. I mine stillinger etter endt utdannelse har det likevel vært mastergraden min i filosofi som har hatt mest betydning. Jeg opplever at filosofi, og spesielt etikk blir veldig spennende i kombinasjon med andre fagområder.

Hvor jobber du nå og hvordan har veien fra avsluttet grad til nåværende virke vært? 

Jeg jobber nå som studiekonsulent på Kjemisk Institutt på UiB. I løpet av studietiden har jeg jobbet i ulike stillinger både i universitetssystemet og utenfor. Det å bygge seg opp arbeidserfaring i løpet av studietiden kan ofte være avgjørende for å finne drømmejobben etter endt studier. Overgangen til arbeidslivet har vært en fin opplevelse. I den stillingen jeg jobber i nå har min bakgrunn i filosofi, da særlig etikk, vært interessant for arbeidsgiver. Selv om jeg er ansatt i en administrativ stilling, har Kjemisk Institutt ønsket å benytte seg av min kompetanse for å bedre undervisningstilbudet i etikk i både undervisning og forskning. Det har vært veldig kjekt å se at min faglige bakgrunn er av interesse også utenfor akademiske stillinger!

Har du hatt nytte/glede av kunnskapene fra filosofistudiet i andre sammenhenger enn jobb?

Filosofistudiet mitt har vært enormt nyttig i mange sammenhenger utenfor utdanning og jobb! Det som gjerne har vært mest uventet er hvor gode kommunikasjonsevnene mine har blitt i løpet av disse fem årene. Jeg ser mye tydeligere nå enn før at mange av konfliktene som oppstår stammer fra ulike forståelser av hva visse begrep betyr. Jeg tror også at det å studere filosofi kan bedre ens mentale styrke, som absolutt er verdifullt også som privatperson. Det er mange som går et helt liv uten å stille spørsmålstegn ved sin egen grunnleggende verdensforståelse eller verdier. I et filosofistudium er dette grunnleggende hverdagskost. Det gjør at du blir mye flinkere til å begrunne dine tanker og ideer, men også at det ikke lengre blir utfordrende å bli stilt overfor kritiske spørsmål fra andre. Alle kunne hatt godt av et filosofistudium. Filosofi er også et studium som krever mye konsentrasjon og utholdenhet. Jeg tror derfor at det å jobbe med filosofi på riktig måte kan være bra for ens mestringsfølelse og dermed også ens selvtillit.

Har du noen råd til de som vurderer å studere eller studerer filosofi nå? 

Hvis jeg skulle gitt et råd til de som ønsker å studere filosofi så hadde det vært: vær fryktløs! Det å hoppe inn i et filosofistudium er i utgangspunktet veldig modig. Dette er fordi en gjerne ikke alltid ser de tydelige karrieremulighetene før man starter. I løpet av studietiden forstår man at det finnes mange karrieremuligheter, og at det å studere filosofi ikke er å ta risiko, slik som mange kanskje oppfatter. Det er å anbefale at man engasjerer seg i verv og organisasjoner i løpet av studietiden. Dette vil også ha stor påvirkning på ens fremtidige jobbmuligheter. Du kan gjerne inkludere andre emner for å sikre bredere kompetanse i graden din.

Vil du anbefale andre å studere filosofi, og evt. hvorfor/hvorfor ikke?

Jeg ville særlig anbefalt filosofi til dagens unge. Som nevnt er et filosofistudium noe som krever mye konsentrasjon – en evne man gradvis bygger opp over tid. Det er ingen hemmelighet at vi lever i en distraherende verden, og det å ha en sterk konsentrasjonsevne kan nesten oppfattes som en superkraft. Jeg har opplevd at arbeidsgivere verdsetter denne egenskapen enormt. Vi ser også en økning i interesse for filosofi i det private næringslivet. Særlig da filosofer som er spesialisert i Etikk. Verden er i stadig utvikling, og det vil oppstå nye filosofiske spørsmål underveis, filosofi vil derfor aldri bli utdatert. Et godt eksempel på dette er det stadig økende behovet for forskning på Etikk og Kunstig Intelligens. Her ser vi at nye etiske dilemma dukker opp, og vi har behov for filosofer som kan bistå til å løse disse på en god måte.

Andre ting du mener er viktig å få med?

Det viktigste jeg gjerne vil fremheve er at det å studere filosofi er et lidenskapsprosjekt. Det finnes knapt mer engasjerte og interesserte studenter enn filosofistudentene. Hvis man har en interesse for filosofi så er det et godt valg med tanke på fremtidig karriere. Hvis du ikke klarer å slå deg til ro med ubesvarte spørsmål, eller bare er nysgjerrig på grunnleggende spørsmål om hvordan verden er og bør være – da er nok filosofi et riktig studium for deg.