Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Døden

Hva er DØDEN?

«hva er DØDEN» er en liten bok om et stort tema. Boken er skrevet av postdoktor ved BCEPS Carl Tollef Solberg og professor i filosofi, ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund.

Firedelt bilde der en del viser forsiden, en del baksiden av boken og der de to siste delene har bildet av forfatterne som også holder et eksemplar av boken
Forfatterne med den ferske boken.
Foto/ill.:
Espen Gamlund

Hovedinnhold

Hva er døden

Døden er et mysterium. Ingen nålevende har noen gang opplevd døden. Og når vi først dør, så er vi ikke lenger der til å fortelle om den. Vi vet ikke når døden melder seg, og hva som skjer etterpå. Alt vi vet, er at vi skal dø. Hva skjer når hjernen slås av? Blir vi borte for alltid, eller fortsetter vi å eksistere?

De fleste religioner legger til grunn at livet fortsetter etter døden, og mange velger å tro på et slikt etterliv. Men for sekulære mennesker er spørsmålene like betente, selv om svarene i større grad uteblir. Tradisjonelt har religion hatt stor definisjonsmakt over døden. Døden tilhører fremdeles kirken og kirkegården. Men stadig færre av oss er religiøse, og det påvirker vårt forhold til døden. I denne boken er forfatterne opptatt av dreiningen fra den religiøse og til den sekulære døden. Hva er døden uten en gud og etterlivet? Den sekulære døden er fortsatt i støpeskjeen, og vi kan ikke med sikkerhet si hvordan den vil utvikle seg. Hovedformålet med hva er DØDEN er å åpne for en refleksjon over den sekulære døden. Boken innbyr til filosofisk tenkning, og benytter dessuten historie, sosiologi og medisin til å gi ulike perspektiver på døden.

Boken har fem kapitler. Kapittel 1 Dødsritualer går bredt ut i et forsøk på å svare på hva døden er for oss i dag, og hvordan vi håndterer den. Kapittel 2 Dødens paradokser handler om hva som gjør døden negativ for den som dør. I kapittel 3 Livshjelp eller dødshjelp? tar forfatterne for seg noen av utfordringene ved livets slutt. Kapittel 4 Evig liv handler om lange liv og udødelighet. Og i kapittel 5 Etterlivet innleder forfatterne med de store religionene og deres lovnader om et etterliv, og avslutter med en egen teori om det sekulære etterlivet.