Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Studieressurs

Søk & Skriv i nytt design

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Nettstedet er nå flyttet til en ny og mer moderne plattform.

Neste

Birger Solheim - Hvordan kan du som student lære å lese effektivt og godt?

Studieteknikk
Produsent:
Søk & skriv
1/3

Lars Nyre - Kva er forskjellen på ei god og ei dårleg oppgåve?

Skriving
Produsent:
Søk & skriv
2/3

Ole Bjørn Rekdal - Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

Kjeldebruk
Produsent:
Søk & skriv
3/3
Tilbake

Søk & Skriv har helt fra starten hatt en prosessorientert tilnærming til oppgaveskriving. Pedagogikken er en kombinasjon av prosessorientert skriving, informasjonskompetanse og studentaktiv læring.

Her får en innblikk i de ulike prosessene knyttet til skriving nyttig og oversiktlig delt inn i følgende kategorier:

SøkingStudieteknikkSkrivingKjeldebruk og Referansestiler.

I tillegg er det lagt ut en rekke videoer som gir gode tips blant annet om hvordan du bør gå frem når du skal søke etter relevant litteratur, flere tips for gode studieteknikker, gode råd for hvordan du kan bli en god skribent og om hva som er god bruk av ulike typer kilder.

Alle referansestiler foreligger i nyeste versjon, med mange nye eksempler: APA 7, MLA 8, Chicago 17 (A og B) og Vancouver fra 2015. I tillegg har alle referansestilene fått opplysninger om hvordan en legger inn referanser i EndNote. ​

Sjekk nettsidene til SØK&SKRIV.