Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Ny bok

Løgnens filosofi

I sin nyeste bok tar Lars Fr. H. Svendsen opp løgnens rolle både i våre egne liv, i forhold til andre og ikke minst dens rolle i politikken.

Bokomslaget og bilde av Lars Svendsen
Foto/ill.:
Lars Sturlason

Hovedinnhold

Vi har vel alle løyet i løpet av livet. Vi har kanskje også tenkt at det av og til er bedre å lyve enn å fortelle sannheten. Men er det nå egentlig det? Hva gjør det å lyve med oss? Og ikke minst hvilken sammenheng er det mellom løgn og tillit? Temaet løgn åpner opp en rekke spørsmål og i Løgnens filosofi gir Svendsen oss noen gode refleksjoner rundt mange av disse. 

Selv sier Svendsen om boken:

- Jeg liker ofte å skrive om allmennmenneskelige fenomener av det litt ubehagelige slaget, i dette tilfellet noe vi alle begår og alle fordømmer: løgn. Problemstillingen var nærliggende fordi jeg har skrevet en del om sannhet de siste årene. Ikke minst er jeg opptatt av politikk og politisk filosofi, og USAs nåværende president har utvilsomt aktualisert problemstillingen om hvilken rolle løgn spiller i det politiske liv. Boken gir en fremstilling av løgnens rolle i livene våre fra de næreste relasjoner til storpolitikken. Jeg konkluderer med at det nesten alltid er galt å lyve, og det innbefatter også såkalt "hvite løgner".

Boken er inndelt i følgende kapitler:

  • Innledning 
  • Hva er løgn?
  • Løgnens etikk
  • Å lyve for seg selv
  • Løgn og vennskap
  • Løgnens politikk
  • Å leve med løgn

Sitatet av Nietzsche som Svendsen har plassert først i boken kan være en god begynnelse for egne refleksjoner rundt temaet: 

Ikke at du løy for meg, men at jeg ikke lenger tror på deg, har rystet meg.

God lesning!