Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Filosofi og journalistikk

Evnene man tilegner seg gjennom filosofi og retorikk gir samfunnet og kulturen et indre korrektiv.

Det beste tipset Torbjørn Monsen kan gi kommende studenter er å velge noe de interesserer seg for og så fordype seg i det. I tillegg til at filosofi er et interessant fag i seg selv gir faget også et dypere perspektiv på det meste i både samfunnet og livet ellers.

Hovedinnhold

Filosofien kan, på en måte det få andre fag kan, hjelpe folk med å forstå hverandre, på tvers av kulturelle og ideologiske skillelinjer.

Hvorfor valgte du å studere filosofi? 

Filosofi fremsto som et spesielt interessant fag fordi det er et fag som tilbyr tankeverktøy. Noen kan oppleve filosofi som et i overkant abstrakt fag, løsrevet fra virkeligheten. Det mener jeg er en misforståelse. 

Filosofien kommer godt med i behandling av konkrete spørsmål, eksempelvis sosiale spørsmål. Filosofien kan, på en måte det få andre fag kan, hjelpe folk med å forstå hverandre, på tvers av kulturelle og ideologiske skillelinjer. Det er innenfor denne tematikken jeg skrev min oppgave. Med utgangspunkt i noen heterodokse tenkere (Foucault var mest sentral) undersøkte jeg makt og stigmatisering som fenomener. Det fordrer en evne til å grave og spørre som man tilegner seg i dette faget.  

Hvilke andre fag/emner har du? 

Grunnlaget for denne graden var en blanding av filosofi og retorikk. Ellers har jeg vekttall i sosialantropologi og sammenlignende politikk, i tillegg til en grad i russisk språk og litteratur fra tidligere. For å forstå Russland, hjelper det å kunne språket og kjenne litteraturen, men det er også nyttig med et innblikk i hvorfor vi tenker som vi gjør. Der kan filosofien bidra.  

Hvor jobber du nå og hvordan har veien fra avsluttet grad til nåværende virke vært? 

Nå jobber jeg i Sør-Varanger Avis, etter å ha jobbet en stund med renhold og flytting. Ved siden av studiene har jeg også jobbet som renholder og som telefonintervjuer. 

Har du hatt nytte/glede av kunnskapene fra filosofistudiet i andre sammenhenger enn jobb?

Filosofien bidrar med redskaper som hjelper en med å se grundigere på ting, og reflektere over aspekter ved virkeligheten man ellers ikke tenker så mye over. Det er nyttig i mange sammenhenger, blant annet i møter med mennesker. I journalistikken blir nok det en overlapp, men det er alltids nyttig å kunne forholde seg til folk på en fornuftig måte. 

Har du noen råd til de som vurderer å studere eller studerer filosofi nå?

Velg noe som er interessant, og fordyp deg i det. Det blir veldig mye jobb, og det orker du ikke hvis du ikke er genuint interessert i det du holder på med. Ellers kan det være greit å holde på med ting som ikke er direkte faglig, men hvor man kan bruke det man lærer faglig. For min del har det dreid seg om engasjement i politikk og organisasjonsliv. 

Vil du anbefale andre (særlig dagens unge) å studere filosofi, og evt. hvorfor/hvorfor ikke?

Man bør i hvert fall ha et innblikk i filosofien. Filosofi og idehistorie gir et innblikk i hvorfor vi tenker som vi gjør, og hva vi tar for gitt. Det bidrar til å bygge opp et kritisk blikk på sin egen kultur og sitt eget samfunn, og kan hjelpe en å forstå andre mennesker. I hvert fall enn så lenge. Jeg håper idehistorie og kontinental filosofi fortsetter å være tilgjengelige fagdisipliner, og at ikke alt blir angloamerikansk positivisme.

Andre ting du mener er viktig å få med?

Det er vanskelig å spå, og spesielt om fremtiden. Akkurat nå er ikke filosofi det mest matnyttige faget, men det er ikke gitt at det fortsetter slik. Å ha evnen til å se kritisk på normer, regler og vedtatte sannheter har ikke akkurat sluttet å være aktuelt. Evnene man tilegner seg gjennom filosofi og retorikk gir samfunnet og kulturen et indre korrektiv.