Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Disputas

Disputas : Tore Fjetland Øgaard (filosofi)

Tore Fjetland Øgaard disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 10. mars 2023.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"A Study in Relevant Logics"

Opponenter:

  1. Professor Greg Restall, Department of Philosophy, University of St. Andrews, UK
  2. Assistant Professor Shawn Standefer, Department of Philosophy, National Taiwan University, Taiwan

Leder av komiteen

Professor Sorin Bangu

Disputasleder

Head of Department Steinar Bøyum

 

Disputasen blir holdt på engelsk.

 

Åpent for alle interesserte.