Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Nyhet

Ny bok: Environment, Embodiment and Gender

Hva kan fenomenologi bidra med for å klargjøre øko-filosofiske spørsmål? Boka inneholder tekster som tar for seg kjernen av øko-fenomenologi til et bredt spekter tekster basert på tanker innenfor miljøfilosofi.

Bilde av bokomslaget (silutett av tre med rot i midten med en mann på ene siden og en kvinne på andre)
Bokomslaget
Foto/ill.:
FoF, UiB

Hva kan fenomenologi bidra med for å klargjøre øko-filosofiske spørsmål?

Dette var hovedtema på konferansen "Environment, Embodiment and Gender" som forskergruppen for fenomenologi og eksistensfilosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i godt samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB arrangerte i 2008 for å feire Maurice Merleau-Pontys 100 års jubileum. Inspirert av konferanseinnleggene til Monika Langer, Ted Toadvine, Joanna Handerek og Kirsti Kuosa m.fl utsprang denne antologien til å bli en samling esseys med ganske så provoserende perspektiver og ideer til å reformere våre moderne holdning til miljø. En av de største og mest akkutte utfordringer i vår tid. Boka inneholder tekster som tar for seg kjernen av øko-fenomenologi til et bredt spekter tekster basert på tanker innenfor miljøfilosofi.

Boka er redigert av Ane Faugstad Aarø og Johannes Servan. Ta kontakt med disse om dere ønsker å kjøpe boka.