Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium har fått læringsmiljøprisen 2010 - vi gratulerer!

Hovedinnhold

Juryen skriver i sin begynnelse:
Juryen finner at forslagene om å tildele Filosofisk institutt Læringsmiljøprisen for 2010 er forslag som på alle måter tilfredsstiller prisens formål. Ut i fra forslagstillernes grundige redegjørelser er det klart at instituttet på en forbilledlig måte klarer å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats så vel som gjennom tilrettelegging av det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet ved instituttet.

Instituttet i tett samarbeid med et aktivt fagutvalg synes å stimulere til mange og allsidige fagrelaterte tilbud både i og utenom ordinær undervisningstid som i høy grad blir verdsatt av studentene. Etter juryens mening er eksemplene som det blir redegjort for i forslaget svært gode modeller som har et bredt nedslagsfelt og derfor er allment overførbare til andre læringsmiljø.

I henhold til statuttene er prisen på kr. 50.000,- og diplom. Prisen skal i sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker. Prisen vil bli overrakt fagmiljøet i forbindelse med høstens Studiekvalitetsseminar, 24. november