Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ugleprisen 2011 til Knut Ågotnes ved FoF

Først fikk han Spurvugleprisen 2011 og nå Ugleprisen 2011. UiBs pris for utdanningskvalitet, Ugleprisen, ble i år delt mellom to prosjekt, emnet Global helse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og antikkseminarene til førsteamanuensis Knut Ågotnes ved FoF. Ågotnes ble i vår tildelt HF-fakultetet sitt nyopprettede Spurveuglepris, som går til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for å bedre utdanningskvaliteten. Med Ugleprisen får dette prosjektet tildelt 200.000 kroner

Hovedinnhold

Undervisning der det skjedde.

Mon tro hvordan det var for unge menn å være ”student” ved Platons Akademi i Athen i år ca 500 f. kr.? Hva snakket de om og hva diskuterte de? Hvem var Platon og Aristoteles og hvorfor har deres tanker og ideer blitt så viktige for vår vestlige kulturs tankegang gjennom så mange hundre år?

"Filosofi er eit fag som tar for seg dei universelle spørsmåla. Men filosofiske spørsmål oppstår jo ikkje i eit universelt rom, men innanfor ein bestemt kontekst, eit samfunn, ein tidsperiode og ein stad. Dei er situerte, dei blir til utfrå særskilde føresetnader. Korleis kan filosofien arbeide med det universelle som mål når vi veit at vitskapen er forankra i ein gitt kontekst? spør Ågotnes".

For studenter som har deltatt på førsteamanuensis Knut Ågotnes ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudiers kurs om antikkens, Platons og Aristoteles’ filosofi vært en ”reise tilbake til fortiden”. Det å oppleve å få undervisning på akkurat de samme steder der Platon og Aristoteles vandret rundt med sine skarer av kunnskapslystne menn på Akropolis’ høyder, må ha være en spesiell opplevelse for nåtidens studenter. Det må ha gitt dem en særegen effekt, for ikke å snakke om stor faglig verdi og forståelse for hva som en gang ble diskutert og snakket om.

Førsteamanuensis Knut Ågotnes ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har siden 2008, hver høst, holdt seminar for studenter ved filosofisk institutt i Athen. Seminarene er et tilbud til studenter med stemmerett ved UiB som et 15 studiepoengs emne som kan tas på 300- eller 200-nivå. Dette har vært et ekstraordinært pedagogisk opplegg som har bidratt til kunnskap langt utover vanlig undervisning i filosofi og filosofi historie.

Mange gratulasjoner til Knut Ågotnes for innsatsen han i mange år har gjort for å gjøre Atenseminaret til den vellykkede satsing det er!