Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fenomenologi og nykantianisme

'Cassirer og Heidegger i Davos' blant årets tre beste bøker i Klassekampen!

Preben Jordal kåret i Klassekampen 14. desember antologien redigert av Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen til en av årets tre bøker. Vi gratulerer og tillater oss i sakens anledning å gjengi avisklippet her!

Hovedinnhold

På Salongen.no skrev Alexander Myklebust om boken: "I Cassirer og Heidegger i Davos kjem ikkje berre ulikskapane mellom fenomenologi og nykantianisme til syne, men også brotet mellom kontinental og analytisk filosofi. Samstundes er antologien prega av det faktum han forsøker å motverke: at Cassirer i stor grad har vorte gløymd."

Innlegget i sin helhet kan leses på Salongen - nettstedet for filosofi, og er basert på en artikkel opprinnelig publisert i Filosofisk supplement nr. 3, 2013.

Se også omtale av boken på våre nettsider.