Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Internasjonal workshop

Frege zwischen Dichtung und Wissenschaft

5.-6. desember avholdes den internasjonale workshopen "Frege zwischen Dichtung und Wissenschaft". Arrangører er post.doc. Gisela Bengtsson (FoF), professor Simo Säätelä (FoF) og professor Alois Pichler (FoF/Wittgensteinarkivet).

Frege
Portrett av Gottlob Frege
Foto/ill.:
Renee Bolinger

Hovedinnhold

Den tyske matematikeren, logikeren og filosofen Gottlob Freges (1848-1925) arbeider har hatt dyptgående virkning på filosofien i vår samtid. Hans tilnærming til logikk, matematikk og språkfilosofi kan  beskrives som revolusjonerende. Selv om det er enighet om at Frege har stor betydning for nåtidig filosofi, foregår det en livlig debatt om  hvordan vi skal forstå hans prosjekt. Et mål med den internasjonale  workshopen "Frege zwischen Dichtung und Wissenschaft" er å reise  spørsmål om relasjonen mellom vitenskap, diktning og Freges arbeid. Et  videre mål med workshopen er utforskning av Frege's oppfatning av vitenskap, diktning og filosofi. Workshopen vil bli holdt på engelsk.

Blant innleggsholderne finner vi Jan Harald Alnes (Tromsø), Gisela Bengtsson (Bergen), Einar Duenger Bøhn (Oslo), Juliet Floyd (Boston), Christian Erbacher (Bergen), Martin Gustafsson (Åbo), Sören Stenlund (Uppsala), Joan Weiner (Indiana), Allan Janik (Innsbruck) og Hans Biesenbach. Se vedlagt program!


Deltagelse er gratis, men påmelding må gjøres til Simo Säätelä før 17. november.

 

Maleriet av Frege er gjengitt med tillatelse fra kunstneren, Renee Bolinger.

Dokumenter