Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Skatt som fordelingsverktøy

Forholdet mellom skatt og økende økonomiske forskjeller

Med utgangspunkt i Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenty-First Century" diskuterer Jørgen Pedersen vår tids skattepolitikk. En slik debatt krever også en diskusjon av forskjellige rettferdighetsidaler og det er en oppgave for den politiske filosofien.

Et screenshot av artikkelen fra Morgenbladets nettsider
Screenshot fra artikkelen i Morgenbladet
Foto/ill.:
Morgenbladet

Hovedinnhold

Jørgen Pedersens kronikk i Morgenbladet med tittelen Skatt i det 21. århundre tar opp svært viktige spørsmål knyttet til bruk av skattlegging i fordelingspolitikken. Debatten har skutt fart i kjølvannet av Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenty-First Century". Bekymringen for økende økonomiske ulikheter mellom de rike og "resten" står sentralt. Piketty advarer spesielt mot konsekvensene av at stadig økende topplønninger faller sammen med at avkastningen på kapital er større enn økonomiens vekst.

Pedersen trekker også inn viktigheten av å få politiske filosofer på banen, ikke for å fokusere på "generelle og abstrakte rettferdighetsteorier". Derimot så gjelder det at de diskuterer rettferdighetsteorier ut fra de "ideologisk ladede konfliktene om hva som er rettferdig skatt".