Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Forum for politisk teori

Prioriteringer i helsetjenesten: Fra politisk teori til offentlig utredning.

Første innleggsholder i det nyopprettede "Forum for politisk teori" ved UiB er Ole Frithjof Norheim, leder for Prioriteringsutvalget. Tema er den høyaktuelle problemstillingen: Hvordan gjøre prioriteringer i helsetjenesten?

Bilde av stetoskop liggende oppå ark med kostnadsoversikter
Foto/ill.:
PetraD-StockPhotographer

Det er med stor glede at vi presenterer første innlegg i det nyopprettede forumet for politisk teori. Forumet har som mål å etablere en møteplass for alle de som driver med politisk teori ved Universitetet i Bergen. Ambisjonene er å ha fire innlegg hvert semester der folk kan presentere og få diskutert sin egen forskning.

 

Prioriteringer i helsetjenesten: Fra politisk teori til offentlig utredning.

12. november presenterte prioriteringsutvalget sine forslag til kriterier for prioriteringer i helsetjenesten. Bakgrunnen er at det kontinuerlig foretas prioriteringer i det praktiske arbeidet i sektoren. Ressursene er begrenset og vanskelige valg bør følge prinsipper, kriterier og prosedyrer som er grundig diskutert forut for at konkrete beslutninger skal tas.
Utvalget mener prioriteringsarbeidet i Norge bør bygge på fire hovedprinsipper og tre prioriteringskriterier.

Prinsippene først:

 1. Prioriteringer bør bidra til «flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt»
   
 2. Prioriteringer bør følge av klare kriterier
   
 3. Prioriteringer bør gjøres systematisk, åpent og med brukermedvirkning
   
 4. Prioriteringer bør gjennomføres med et helhetlig sett med effektive virkemidler

Målet er både å skape flest mulig gode leveår og å sikre at disse blir rettferdig fordelt. Rettferdig fordeling av gode leveår bygger på likebehandling og vektlegger særlig gode leveår som tilfaller de dårligst stilte.
 

Utvalget foreslår derfor følgende kriterier:

 1. Helsegevinstkriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsegevinst (og annen relevant velferdsgevinst) fra tiltaket.
   
 2. Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.
   
 3. Helsetapskriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos den eller de som får helsegevinst.

Kriteriene bør vurderes samlet, og gjelde i hele helsetjenesten.

Rapporten har vært kritisert for at man ser seg nødt til å prioritere, men også for at man tar til orde for at alder kan tillegges betydning i konkrete prioriteringsspørsmål. I første møte i forum for politisk teori presenterer lederen for utvalget, Ole Frithjof Norheim, rapporten.