Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Forum for politisk teori

Er rettferdighet relevant for strafferetten?

De fleste vil nok mene at det må være en sammenheng mellom strafferetten og rettferdighet. Men hvordan påvirker egentlig strafferetten innholdet i rettferdighetsbegrepet?

Bilde av dommerklubbe på lovbok og med skålvekten som ledsager.
Illustrasjonsfoto

"Justice is the first virtue of social institutions", skrev John Rawls, og vi spør: Gjelder dette også for strafferetten? Svaret kan vi allerede røpe: Ja! Den moderne rettsstatlige strafferetten kan ikke legitimeres uten å forutsette visse rettferdighetsoppfatninger, hvorav den mest grunnleggende er oppfatningen om at straff skal være fortjent. Men så begynner diskusjonen: Spiller rettferdigheten noen praktisk rolle i strafferettspleien, eller kun i en politisk-filosofisk diskusjon om straffesystemets berettigelse? Hvilke rammer legger strafferetten for innholdet i rettferdighetsbegrepet, og hvordan påvirker dette muligheten for å inkorporere alternative rettferdighetsidealer gjennom gjenopprettende prosesser?


En oversikt over videre innslag i vår:


Onsdag 6. mai kl. 18.15: Cornelius Cappelen og Kristine Bærøe: Personlig ansvar og helse

Alle foredragene blir holdt på det nye seminarrommet i 1. etg., Sydnesplassen 12/13 (lokalet hvor HFs info-senter var før).