Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Logikkens filosofiske grunnlag

Ny bok: "Foundations of Logical Consequence"

Boken er redigert av Ole T. Hjortland (Universitetet i Bergen) og Colin R. Caret (Yonsei University) og er første essaysamling innen temaet logikkens filosofiske grunnlag.

Bilde av forsiden på boken "Foundations of Logical Consequence"
Forsidecover
Foto/ill.:
Oxford University Press

Hovedinnhold

Om boken

OM BOKEN

Dette er først bok som i sin helhet er viet logikkens filosofiske grunnlag. Alle bidragene er skrevet av eksperter innen feltet. Boken er således banebrytende og vil være retningsgivende for fremtidige debatter innen dette området.

Logisk konsekvens ('logical consequence') er forholdet mellom premisser og konklusjon(er) i et gyldig argument. Man har hevdet at et gyldig argument med nødvendighet er sant gitt at premissene er sanne. Dette reiser imidlertid en rekke nye spørsmål. Forfatterne i denne boken gir oss banebrytende nye innsikter i en rekke forhold bl.a. knyttet til forholdet mellom logikk og slutning og til forholdet mellom naturlig språk og logikk.

 

Om forfatterne

OM REDAKTØRENE OG FORFATTERNE

Colin R. Caret er universitetslektor i filosofi ved Underwood International College, Yonsei universitetet, Sør Korea. Caret har en PhD fra universitetet i Connecticut og har tidligere hatt en postdoktorstilling ved Arché Research Centre (University of St Andrews).

Ole T. Hjortland er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) her ved Universitetet i Bergen. Hjortland har en PhD fra University of St Andrews. Han har vært postdoktor ved Arché Research Centre (University of St Andrews) og har også vært  universitetlektor ved Munich Center for Mathematical Philosophy (LMU).

BIDRAGSYTERNE
Jc Beall, University of Connecticut
Colin R. Caret, Yonsei University
Hartry Field, New York University
Michael Glanzberg, Northwestern University
Ole T. Hjortland, University of Bergen
Vann McGee, Massachusetts Institute of Technology
Graham Priest, City University of New York
Stephen Read, University of St Andrews
Greg Restall, University of Melbourne
David Ripley, University of Connecticut
Stewart Shapiro, Ohio State University
Heinrich Wansing, Ruhr-Universität Bochum
J. Robert G. Williams, University of Leeds
Elia Zardini, University of Barcelona

Kapitler

KAPITLER

Preface

I Introduction
 1: Colin R. Caret & Ole T. Hjortland: Logical Consequence: Its nature, structure, and application

II Consequence: Models and Proofs
 2: Hartry Field: What is Logical Validity?
 3: Michael Glanzberg: Logical Consequence and Natural Language
 4: Graham Priest: Is the Ternary R Depraved?
 5: Stephen Read: Proof-Theoretic Validity

III Properties and Structure of Logical Consequence
 6: Vann McGee: The Categoricity of Logic
 7: Stewart Shapiro: The Meaning of Logical Terms
 8: Elia Zardini: Breaking the Chains: Following-from and Transitivity
 9: Jc Beall: Non-Detachable Validity and Deflationism

IV Applications of Logical Consequence
 10: David Ripley: Embedding Denial
 11: Greg Restall: Assertion, Denial, Accepting, Rejecting, Symmetry & Paradox
 12: Heinrich Wansing: Knowability Remixed
 13: J. Robert G. Williams: Accuracy, Logic and Degree of Belief

 Index