Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Forum for politisk teori

Terskelteori og ulikhet.

I hvor stor grad og på hvilke områder er det greit å si at om alle har nok, så er det ikke så farlig om noen har mer, ja kanskje til og med veldig mye mer, enn andre? Terskelteorien (sufficientarianism) som her blir diskutert har sin basis i "nok er nok". Men er det nå alltid det?

Ordsky med filosofisk-politiske ord
Illustrasjonsfoto

Sammendrag:

Terskelteorien (sufficientarianism) hevder det avgjørende i spørsmål om fordeling av goder er at alle har nok, og at dersom alle har nok så er det ikke et iboende moralsk problem om noen har mer enn andre. Teorien forsvares både på et rent filosofisk grunnlag og som grunnlag for praktisk politikk. Teorien kan lære oss å skille mellom forskjellig intuisjoner vi har for å hjelpe de dårligst stilte, men bør ikke legges til grunn for politikkutforming. Gjør man det kan det gi negative konsekvenser for vår demokratiske status som frie og like, det kan gå utover økonomisk vekst og det kan undergrave fellesskap.