Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Politisk teori

Hvordan kan kapabilitetstilnærmingen bidra til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester for skrøpelige eldre?

Kan kapabilitetstilnærmingen som innfallsvinkel bidra til å gi oss svar på spørsmål som: Hvordan kan helse- og omsorgstjenester hjelpe og støtte mennesker med å leve et godt liv, til tross for sviktende helse og de begrensningene det setter?

En eldre dame med ansiktet i hendene og et fortvilet uttrykk-
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto

Hovedinnhold

Sammendrag:

Det har over lengre tid blitt påpekt fra flere hold at helsesystemer og klinisk praktisk, som gjerne hovedsakelig er orientert mot akutt behandling, ikke er spesielt godt egnet til å møte behovene til skrøpelige eldre. Hos skrøpelige eldre finner vi en høy andel av kronisk sykdom og multimorbiditet, som gjør behandling utfordrende. De ofte svært komplekse behovene til denne gruppen går utover ren medisinsk behandling og omfatter et bredt spekter av andre tjenester, fra psykososial støtte til hjelp med daglige aktiviteter. Vi mangler godt definerte målsetninger for denne gruppen, både hva gjelder behandlingsutfall og behandlingsprosessen for det rent medisinske, men også hva vi prøver å oppnå med andre typer omsorgstjenester. I dette innlegget vil jeg først foreslå at vi bør konseptualisere utfordringen vi står ovenfor på følgende måte: Hvordan kan helse- og omsorgstjenester hjelpe og støtte mennesker med å leve et godt liv, til tross for sviktende helse og de begrensningene det setter? Deretter vil jeg diskutere noen av fordelene med å bruke kapabilitetstilnærmingen som innfallsvinkel til å forsøke å svare på dette spørsmålet, og ikke minst på en måte som kan gi god praktisk veiledning.