Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Politisk teori

Rettferdig fordeling av utdanning

Det finst ulike ideal for rettferdig fordeling av utdanning. I dette innlegget vil Steinar Bøyum forsvare et prinsipp om lik kvalitet, dvs. at alle barn skal like god utdanning.

Bilde av liggende åpne bøker der bokstavene nærmest flyter opp fra øverste bok
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto

Sammendrag:

Det finst ulike typar egalitære ideal for rettferdig fordeling av utdanning. Dei mest kjende er ressurslikskap, resultatlikskap og sjanselikskap. I dette innlegget skal eg forsvare eit prinsipp om lik kvalitet. I følgje dette prinsippet skal alle barn ha like god utdanning. Det er urettferdig om nokon barn får ein utdanning av høgare kvalitet enn andre. Noko slikt som dette har blitt rekna som kjernen i det som tidlegare vart kalla den nordiske utdanningsmodellen, men eg har ikkje sett det forsvart i den filosofiske litteraturen. Det primære målet med innlegget er å utdjupe kva som ligg i dette prinsippet, men også å samanlikne det med alternativ og forsvare det mot sentrale innvendingar.