Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Praktisk filosofi

Filosofisk blikk på frihet og rettferdighet

Innføringsemnet i praktisk filosofi skal gi studentene et overblikk over viktige grunnbegreper, argumenter og posisjoner innen filosofiens praktiske del. "Frihet" og "rettferdighet" er to sentrale begrep innen denne delen av filosofien. Men hva er nå egentlig frihet? Og hva med rettferdighet?

Skilt som peker i hver sin retning med tekstene respect, ethhics, honesty og integrity
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Hva er rettferdighet? Professor Lars Fr. H. Svendsen samtaler med postdoktor Jørgen Pedersen om rettferdighet. 

Hva er rettferdighet?
Går det an å gi en definisjon på hva frihet er? Førsteamanuensis Espen Gamlund samtaler med professor Lars Fr. H. Svendsen om frihet.

Hva er frihet?
Begge videoene er laget i tilknytning til emnet FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi.