Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Politisk teori

Skatteparadiser sett i lys av Panama Papers - hvilken betydning har lekkasjen egentlig?

Skatteparadiser har vært et hett tema for debatt i det siste. Men hva sier nå egentlig forskninglitteraturen om skatteparadisers rolle?

Ordsky med ordet Panama papers i fokus
Illustrasjonsfoto

Panama Papers, tidenes lekkasje av sensitiv informasjon, har gitt et innblikk i hvordan skatteparadisene fungerer i praksis. Det er en lekkasje blant flere de siste årene som har bidratt til å endre synet på skatteparadiser radikalt internasjonalt. Tidligere ble skatteparadiser ansett som et `svinn` ethvert økonomisk og politisk system må leve med. Nå ser vi konturen av et fenomen som utfordrer grunnleggende prinsipper for menneskelig organisering som demokrati, suverenitet og frikonkurranse. Hvem har ansvaret for å løse utfordringene? Det er det ulike svar på. Så langt sitter norsk debatt om skatteparadiser  fastlåst i ulike forståelser av hva skatteparadiser er. Vi spør derfor: Hva sier forskningslitteraturen?